Videoer

Her kan du se videoer med råd og vejledning fra eksperter og høre forældre og unge give deres syn på skilsmisser.

Eksperter


En børnesagkyndig og en jurist fra statsforvaltningen samt en konsulent fra Center for Familieudvikling giver i en række videoer gode råd til, hvordan I kan forsøge at gøre en vanskelig tid nemmere.

Bopæl

Der er flere hensyn at tage, før I beslutter, hvor barnet skal bo. Det vigtigste er, at I tager mest muligt hensyn til barnets behov.

Få gode råd fra en børnesagkyndig

Forældremyndighed
Som udgangspunkt har I fælles forældremyndighed over jeres barn, når I lever adskilt. Det betyder, at I skal være enige om væsentlige beslutninger om jeres barn - men ikke alt.

Få gode råd fra en jurist

Samarbejde
Undersøgelser peger på, at forældrenes evne til at samarbejde efter bruddet er det, der har størst betydning for skilmissebørns trivsel. Den daglige kommunikation er derfor vigtig.

Få gode råd fra konsulent Søren Marcussen

Samvær
Barnet har ret til begge sine forældre. Og i udgangspunktet er det bedst for barnet, hvis I kan blive enige om, hvordan barnet har kontakt til den af jer, det ikke bor hos.

Få gode råd fra en børnesagkyndig

Netværk
Gode venner og familie kan være gode støtter i en situation, hvor du og din partner går fra hinanden. Men vær klar over, at det kan være hårdt at engagere sig.

Få gode råd fra konsulent Søren Marcussen

Ferier og højtider
Når I aftaler samvær i forbindelse med højtider og ferier, er det vigtigt at tage hensyn til barnets alder, synspunkt og tilknytning til den anden forælder.

Få gode råd fra en børnesagkyndig og en jurist

Kommunikation
Kommunikation er udgangspunktet for et godt forældresamarbejde. Trods de bedste intentioner kan det for nogle være svært at få samarbejdet til at fungere.

Få gode råd fra konsulent Søren Marcussen

Video til lærere og pædagoger
Lærere og pædagoger er centrale voksne i børns liv. Derfor kan de være en stor støtte for børnene, når deres forældre bliver skilt.

Få gode råd til at støtte skilsmissebørn på skolen eller i daginstitutionen