Råd til lærere og pædagoger

Som lærer eller pædagog kan din hjælp gøre en positiv forskel for skilsmissebarnet.

Skilsmisse er en krise

For børn i institutionsalderen spiller lærere og pædagoger ofte en meget vigtig rolle. Børnene ser typisk den gode lærer eller pædagog som en central voksen i sit liv. Derfor kan din hjælp gøre en forskel for skilsmissebarnet.

Skilsmisse er en krise

 

Cirka hvert tredje danske barn mellem 0 og 18 år oplever, at deres forældre bliver skilt. Men for det enkelte barn er skilsmissen akkurat lige så slem, som hvis ingen andre børn i klassen eller institutionen havde oplevet det samme. Som lærer eller pædagog kan du hjælpe barnet ved at være opmærksom på, at skilsmisse er en krise og en meget stor livsændring for det enkelte barn.

Din opmærksomhed gør en forskel
Med din forståelse og medfølelse kan du give barnet en støtte, det ofte vil have brug for. Nogle fagpersoner synes, at det kan være en udfordring at rumme de problematikker, det fører med sig, når et barn oplever et brud i familien. Forsøg alligevel at være åben, og anerkend de følelser, barnet har. Du kan fx lade barnet vide, at du godt kan forstå, at barnet er ked af det, og undgå at give barnet en fornemmelse af, at det skal komme hurtigt over følelsen.  

For nogle børn kan det hjælpe, at du udtrykker en form for håb. Mind barnet om, at der også er gode ting i den nye tilværelse, og at glæden nok skal vende tilbage, selv om forældrene nu er skilt. På den måde låner du barnet perspektiver om håb og en god fremtid i en svær periode.