Råd til lærere og pædagoger

Som lærer eller pædagog kan din hjælp gøre en positiv forskel for skilsmissebarnet.

Om loven – for fagfolk

Dele af forældreansvarsloven er særligt relevante for lærere og pædagoger.


Det overordnede formål med indførelse af forældreansvarsloven i oktober 2007 var at sikre barnets bedste og barnets ret til begge sine forældre. Det betyder, at begge forældre i udgangspunktet har fælles forældremyndighed over barnet, og at denne ikke bliver ophævet, selvom forældrene går fra hinanden.

Som lærer eller pædagog kan du have nytte af at kende til følgende afsnit:

Om bopæls- og samværsforældre

  • Loven skelner mellem barnets bopælsforælder og samværsforælder. At samværsforælderen ikke bor sammen med barnet har ingen indflydelse på, hvad samværsforælderen må oplyses om. Når forældrene har fælles forældremyndighed betyder det, at begge må få oplysninger om alt vedrørende barnet.
  • Bopælsforælderen kan acceptere eller opsige en institutionsplads til barnet uden samværsforælderens skriftlige accept. Skolevalg kræver dog enighed fra forældre med fælles forældremyndighed, og derfor kan bopælsforælderen ikke beslutte et skoleskift eller valg af skole alene.

 

Om forældremyndighed

  • Selvom den ene forældre ikke har del i forældremyndigheden, har forælderen fortsat ret til en orientering, der gør det muligt at følge barnet i forhold til skole- og institutionsliv – fx barnets faglige udvikling og standpunkt.
  • Når forældre har fælles forældremyndighed, skal de orienteres på lige fod om sociale arrangementer i daginstitutionen. Den ret bortfalder ikke, selv om forældrene har det svært med at deltage i fx en sommerfest sammen.

 

Andre parter

  • Statsforvaltningen eller retten kan bede pædagoger om en skriftlig udtalelse eller redegørelse om barnet.
  • Stedforældre har ingen rettigheder over barnet og må i udgangspunktet ikke oplyses om barnets forhold uden samtykke fra sin samlever/ægtefælle, som har forældremyndighed over barnet.


Læs forældreansvarsloven i sin helhed og vejledningen om samvær eller forældremyndighed og bopæl.