Råd til lærere og pædagoger

Som lærer eller pædagog kan din hjælp gøre en positiv forskel for skilsmissebarnet.

Navigér i forældrenes konflikter

Ingen pædagog eller lærer har lyst til at blive part i to forældres interne konflikt. Du skal derfor fokusere på at være barnets advokat, som udelukkende koncentrerer sig om barnets bedste.

 

Navigér i forældrenes konflikt


Forældrene skal ligestilles
Vær ikke bange for at viderebringe ting, du ser og hører fra barnet til forældrene, hvis barnet fx giver udtryk for, at deleordningen er forvirrende, eller at barnet savner den forælder, det ikke bor hos. Men sørg for at ligestille forældrene ved at give begge parter samme information.

Undgå at tage parti
Du kan ligeledes være opmærksom på ikke at optrappe forældrenes konflikter ved at fortælle den ene part din mening om, hvordan den anden klarer sig som forælder. Bliver du spurgt, om barnet fx har tøj nok på, virker træt om morgenen eller mindre glad, når den anden har samværet, må du holde dig neutral eller italesætte det, du oplever, over for begge forældre. På den måde undgår du at tage parti i forældrenes konflikt.

Hjælp familien videre
Nogle familier har brug for mere støtte end den, som institutionen eller skolen kan give. I sådanne tilfælde kan du oplyse forældrene om deres mulighed for at søge rådgivning og vejledning andre steder.

Alt efter hvilken kommune I befinder jer i, kan familien få hjælp fra det lokale familiecenter – se kommunens hjemmeside. Du kan også indstille barnet til pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), hvis barnet ikke trives. Hos statsforvaltningen er der børnegrupper, hvor skilsmissebørn kan tale med andre i samme situation.

Herudover kan du henvise forældrene til:

  • Konfliktmægling via statsforvaltningen. Mæglingen hjælper forældre i konflikt til at finde frem til en løsning. Konfliktmægleren styrer processen, men det er barnets forældre, der har ansvaret for at nå frem til en god løsning.
  • Forældretelefonen hos Børns Vilkår. Her har forældrene mulighed for at få anonym rådgivning fra en fagperson om, hvordan de hjælper barnet i deres skilsmisse.

 

Til børn

  • Morogfarskalskilles.dk En hjemmeside med trøst, hjælp og råd til børn udarbejdet af statsforvaltningen og Ankestyrelsens familieretsafdeling.