Råd til lærere og pædagoger

Som lærer eller pædagog kan din hjælp gøre en positiv forskel for skilsmissebarnet.

Kom godt i gang med børnegrupper

Med børnegrupper kan jeres skole eller institution støtte de børn, hvis forældre går gennem en skilsmisse.

Børnegrupper er et fortroligt rum, hvor børn kan tale frit om deres forældres skilsmisse. I mødet med hinanden oplever børnene, at de ikke er alene med de svære tanker og følelser, der kan følge med en skilsmisse. Det hjælper dem at tale sammen og spejle sig i hinandens erfaringer.

Sådan kommer I i gang
Center for Familieudvikling har tilbudt børnegrupper til skilsmissebørn i fem år. Søren Marcussen, der er centrets uddannelsesleder, deler her ud af sine bedste råd og erfaringer fra arbejdet med børnegrupper.

Læs Søren Marcussens råd til at etablere børnegrupper

Børnegrupper i praksis
Find yderligere inspiration til arbejdet med børnegrupper i disse tre beskrivelser af mødet i en virkelig børnegruppe.