Råd til lærere og pædagoger

Som lærer eller pædagog kan din hjælp gøre en positiv forskel for skilsmissebarnet.

Hjælp barnet videre

Det hjælper ofte børn at tale om skilsmissen. Hvordan du kan indlede samtalen med barnet om forældrenes brud, afhænger af barnets alder og evne til at udtrykke sig.

 

Hjælp barnet videre

 

Se mindre børns signaler
Som pædagog for mindre børn kan din rolle være at aflæse barnets følelsesmæssige signaler via barnets adfærd. Barnet kan formentlig ikke sige så meget om sine tanker, så det kan være en god ide at låne barnet nogle perspektiver – fx at det må være svært, at far er flyttet, eller pludselig at have to hjem. På den måde møder du den sorg eller følelse, som barnet har, men som barnet endnu ikke er gammel nok til at udtrykke.

Lyt, når større børn fortæller
Større børn i skolealderen har som oftest sprog for deres tanker. Derfor er det vigtigt, at du ikke har berøringsangst, men tør give dig tid til at sætte dig ned og spørge barnet, hvordan det føler og tænker om mors og fars skilsmisse. Lyt til barnets svar, og giv udtryk for, at du er til stede. Det kan have stor betydning for lige præcis det barn den dag.

Giv barnet andre at tale med
Nogle skilsmissebørn har problemer, der kræver en anden indsats, end pædagoger og lærere kan give. I sådanne tilfælde er det væsentligt, at du hjælper barnet videre fx til en skolepsykolog eller en samtalegruppe. De fleste børn kan have glæde af at tale med og være blandt andre børn, der også har oplevet brud mellem forældrene.

Gode råd fra skilsmissebørn
I 2012 afholdt Egmont Fonden og Center for Familieudvikling en workshop for børn og unge i alderen 6-20 år. Deltagerne var børn i skilsmissefamilier. Gruppen udviklede følgende gode råd til lærere, som efter gruppens ønske:

  • skal være forberedt på at fortælle om skilsmissen og snakke med klassen om det
  • kan spørge til de andre klassekammeraters erfaringer med skilsmisse og bede dem om at vise hensyn
  • skal fortælle, at den bedste ven gerne må spørge ind til skilsmissen – men ikke de andre elever

Læs brevet 'Kære Voksen'