Læs om loven

Her på siden kan du læse om forældreansvarsloven og se juristernes svar på specifikke spørgsmål om blandt andet forældremyndighed, samvær og bopæl.

Samvær


Jeres barn har ret til samvær med den af jer, det ikke bor hos. I har begge et ansvar for, at barnet har samvær og dermed bevarer kontakten til jer begge.

Det bedste er, hvis I selv finder en løsning på, hvordan det skal foregå. Men kan I ikke blive enige, kan statsforvaltningen hjælpe – enten med rådgivning og vejledning eller ved at træffe en juridisk afgørelse.

Den af jer, der har samvær med barnet (samværsforælderen), kan bestemme, hvad der sker under samværet.

Hvis I er enige om, hvordan samværet skal foregå, behøver I ikke kontakte statsforvaltningen. I kan selv aftale samværet – eventuelt skriftligt.

Læs mere om samvær på statsforvaltningens hjemmeside