Læs om loven

Her på siden kan du læse om forældreansvarsloven og se juristernes svar på specifikke spørgsmål om blandt andet forældremyndighed, samvær og bopæl.

Orientering om barnet


Det er altid en god ide løbende at fortælle hinanden om barnets dagligdag, så I sammen kan varetage det fælles ansvar for barnet.

Hvis du som forælder ikke har del i forældremyndigheden, har du ret til at høre nyt om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, private og offentlige sygehuse, privatpraktiserende læger og tandlæger. Du skal selv henvende dig for at få oplysningerne, og du kan ikke kræve af få dem på skrift.

Du har altid ret til at få udleveret dokumenter om dit barn på skoler og i børneinstitutioner, hvis dokumenterne allerede findes på papir. Du skal selv bede om orientering eller om at få udleveret dokumenterne. Det sker altså ikke automatisk.

Hvis skolen, institutionen eller andre nægter at give konkrete oplysninger, kan du klage til statsforvaltningen

Læs mere om klagemuligheden og orientering om barnet på statsforvaltningens hjemmeside