Læs om loven

Her på siden kan du læse om forældreansvarsloven og se juristernes svar på specifikke spørgsmål om blandt andet forældremyndighed, samvær og bopæl.

Fælles forældremyndighed


At have forældremyndighed betyder, at man er den, der skal give barnet omsorg og tryghed, og at man også er den, der kan træffe afgørelse om barnets situation.

Langt de fleste forældre har fælles forældremyndighed, og den fortsætter, selvom I bliver skilt. Når I har fælles forældremyndighed, skal I sammen sørge for barnet og være enige om væsentlige beslutninger om barnet – herunder navn, religion og skole.

I skal ikke nødvendigvis være enige om alle beslutninger. Den forælder, barnet bor hos (bopælsforælderen), kan selv tage overordnede beslutninger om barnets dagligdag – fx hvor i landet barnet skal bo, i hvilken daginstitution det skal gå, og om barnet eventuelt skal gå til skolepsykolog.

Når I har fælles forældremyndighed, skal I aftale hos hvem af jer, barnet skal bo, og hvordan og hvor ofte den anden forælder skal være sammen med barnet.

Læs mere om forældremyndighed på statsforvaltningens hjemmeside