Læs om loven

Her på siden kan du læse om forældreansvarsloven og se juristernes svar på specifikke spørgsmål om blandt andet forældremyndighed, samvær og bopæl.

Bopæl


Har I fælles forældremyndighed, er det den forælder, som barnet bor hos, der kan bestemme, hvor i landet barnet skal bo. I skal dog begge – både bopælsforælderen og samværsforælderen – fortælle hinanden om flytteplaner, senest seks uger før I flytter. Flytter bopælsforælderen til udlandet, skal I dog være enige om dette.

Som bopælsforælder kan du – ud over de ting, I skal være enige om – også træffe beslutninger om:

  • Direkte daglig omsorg
  • Daginstitution
  • Fritidsaktiviteter
  • Flytning indenlands
  • Skolepsykolog


Hvis du som forælder har forældremyndigheden alene over barnet, bestemmer du, hvor barnets bopæl skal være. Det gælder både bopæl i Danmark og i udlandet.

Læs mere om barnets bopæl på statsforvaltningens hjemmeside