Læs om loven

Her på siden kan du læse om forældreansvarsloven og se juristernes svar på specifikke spørgsmål om blandt andet forældremyndighed, samvær og bopæl.

Barnets perspektiv


Forældreansvarsloven tager udgangspunkt i barnets perspektiv. Skal der træffes afgørelser om fx samvær, skal dette ske ud fra, hvad der er bedst for barnet. Barnets perspektiv skal derfor findes i hver enkelt sag.

Hvis I beder statsforvaltningen om hjælp til at finde en løsning, kan barnets perspektiv blandt andet blive undersøgt via en samtale med barnet – en børnesamtale. Samtalen vil foregå mellem barnet og en børnesagkyndig rådgiver. Barnet har ret til at fortælle sin mening, men ikke pligt til det.

At barnet har ret til at sige, hvad det synes, betyder ikke, at barnet selv bestemmer. Loven er klar om, at barnet ikke skal have ansvar for at finde en løsning. Barnets stemme kan også blive hørt på andre måder, fx ved at statsforvaltningen foretager en børnesagkyndig undersøgelse.

Barnet bliver ikke inddraget i sagen, hvis statsforvaltningen vurderer, at det vil være unødvendigt eller til skade for barnet.

Læs mere om barnets perspektiv på statsforvaltningens hjemmeside