Om siden

Her kan du læse mere om siden, hente materiale om ’Børn i midten’ og finde kontaktoplysninger.

Download materiale

 

Download materiale

 

Faktaark
Her kan du i kort form læse om kampagnen, dens baggrund og formål.

Myter
Siden forældreansvarsloven trådte i kraft i 2007, er der opstået nogle myter. Her kan du se de mest sejlivede myter og læse fakta om loven.

Brochure: Råd til forældre, der går fra hinanden
I brochuren kan forældre, der går fra hinanden, finde information om forældreansvarsloven og få gode råd til, hvordan de kan indgå aftaler om børnene ud fra børnenes behov. Brochuren skitserer også de vigtige beslutninger, forældrene skal træffe efter bruddet.

Du kan bestille brochuren fysisk ved at skrive til Social- og Integrationsministeriets bibliotek på p-lex@sm.dk.

Video til lærere og pædagoger
I denne video kan lærere og pædagoger få gode råd til, hvordan de kan støtte skilsmissebørn og håndtere kontakten til børnenes forældre. Mød konsulent Søren Marcussen fra Center for Familieudvikling og leder for SFO’en på Randers Realskole, Jan Frederiksen.

Råd fra skilsmissebørn
I 2012 afholdt Egmont Fonden og Center for Familieudvikling en workshop for 12 børn og unge i alderen 6-20 år – alle fra brudte familier. På workshoppen fandt børnene sammen frem til en række gode råd til forældre, der står over for et brud. Rådene blev samlet i et "Brev til voksne".