Myter

Se de mest sejlivede myter om forældreansvarsloven, og få styr på fakta om loven.

Myte: Myndighederne skrider først ind ved tvangsfjernelse

Nogle tror, at kommunen bliver nødt til at gå så langt som at tvangsfjerne barnet for at få statsforvaltningen ind i en samværssag.  

Fakta: Hvis kommunen har mistanke om vold eller andre former for fysiske eller psykiske overgreb fra en samværsforælder, skal de støtte bopælsforælderen i at kontakte statsforvaltningen, sådan at der hurtigst muligt kan tages stilling til, om samværet skal standses. Hvis mistanken ikke kan afvises, og overgrebet er tilstrækkeligt sandsynliggjort, kan statsforvaltningen straks gribe ind og sætte samværet i bero. Samtidig kan den ene forælder eventuelt få forældremyndigheden alene, mens sagen behandles. Statsforvaltningen undersøger herefter sagen og situationens betydning for barnet og familien som helhed. Når sagen er undersøgt, vurderer statsforvaltningen, om samværet skal stoppe, eller om det fx skal fortsætte som overvåget samvær.

I videoen kan du høre jurist Birgitte Dejgaard forklare, hvordan myten forholder sig til lovens indhold.