Kom videre

Her kan du og din ekspartner læse om, hvor I kan få hjælp til at tackle skilsmissen, og få teknikker til jeres fremtidige forældresamarbejde.

Hjælp til at tackle bruddet

 

Alt efter hvilken kommune I bor i, kan I få hjælp fra jeres lokale familiecenter – se kommunens hjemmeside. På barnets skole eller daginstitution kan I også få pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), hvis jeres barn ikke trives. Hos statsforvaltningen er der børnegrupper, hvor børn fra brudte familier kan tale med andre børn, der er i samme situation.

 

Hjælp til at tackle bruddet

 

Herudover kan I søge om:

  • Børnesagkyndig rådgivning via statsforvaltningen. Rådgivningssamtale, hvor formålet er at finde frem til, hvad der er den bedste løsning for jeres barn i den aktuelle situation. Rådgiveren giver råd og vejledning til jer begge og eventuelt også til jeres barn.
  • Konfliktmægling via lokale statsforvaltninger. Mæglingen hjælper forældre i konflikt til at finde frem til en løsning. Konfliktmægleren styrer processen, men det er jer, der som forældre har ansvaret for at nå frem til en god løsning.
  • Forældretelefonen hos Børns Vilkår. Her har I mulighed for at få anonym rådgivning fra en fagperson om, hvordan I hjælper jeres barn igennem jeres skilsmisse.

 

Til børn

  • Morogfarskalskilles.dk En hjemmeside med trøst, hjælp og råd til børn – fra statsforvaltningen og Ankestyrelsens familieretsafdeling.
  • Børnetelefonen hos Børns Vilkår. På Børnetelefonen kan barnet helt anonymt tale med en rådgiver om sine bekymringer, problemer og tanker.