Hver til sit - hvad nu?

Når du og din partner skilles, kan det være svært at overskue, hvordan det nye liv bliver for jer og for børnene. Hvad er fx vigtigst at få på plads først, og hvor kan du få hjælp?

Tjekliste

Her er de emner, det ofte vil være godt at tage stilling til allerede tidligt i skilsmissen.

 

Tjekliste til skilsmisseforældre

 

Forældremyndighed

Langt de fleste forældre har fælles forældremyndighed, og den fortsætter, selv om I bliver skilt. Når man har fælles forældremyndighed og ikke bor sammen, er den ene forælder bopælsforælder og den anden samværsforælder. Denne fordeling har betydning for, hvilke beslutninger om barnet I hver især kan træffe.

Hvor skal barnet bo?
Som forældre kan I selv aftale, hvor barnet skal bo. Selvom du eller din ekspartner flytter væk fra jeres tidligere fælles bopæl, kan du eller ekspartneren stadig blive barnets bopælsforælder. Men det er klart, at tiden i sig selv kan betyde, at barnet rent faktisk får bopæl hos den anden.

Samvær
Det er vigtigt at blive enige om, hvordan jeres barn skal se den af jer, det ikke bor sammen med. Samværet skal tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for lige præcist jeres barn. Skal det være et par timer om ugen, hver anden weekend eller en ordning, hvor barnet er lige meget hos jer begge? Der er ingen rigtige løsninger i form af et ”normalt” samvær. Men det er nødvendigt, at I begge bakker op om samværet – det er jeres fælles ansvar som forældre, selvom I ikke bor sammen.

Læs mere i afsnittet Barnets behov

Hvad med økonomien?
Når I bliver skilt, kan det betyde, at den ene af jer skal betale børnebidrag til den anden forælder. Hvis I ikke kan blive enige om bidragets størrelse, kan statsforvaltningen fastsætte et bidrag.

Skal jeg have en advokat?
Det er ikke nødvendigt at have en advokat, når du har en sag i statsforvaltningen, men det er selvfølgelig op til dig. Statsforvaltningen skal sørge for, at de nødvendige oplysninger kommer frem i sagen – og vil forsøge at hjælpe jer frem til en løsning ud fra jeres barns behov.

Hjælp hos statsforvaltningen
Kan I ikke blive enige, kan I kontakte statsforvaltningen, der vil hjælpe med at finde en holdbar løsning. Her vil I blive inviteret til et vejledningsmøde og måske tilbudt børnesagkyndig rådgivning. Håbet er, at I dermed alligevel bliver enige. I kan også bede om børnesagkyndig rådgivning, selvom I ikke har en sag kørende i statsforvaltningen.

Hjælp andre steder
Nogle har brug for hjælp fra en privat børnesagkyndig psykolog, en god ven eller et familiemedlem. Nogle kommuner tilbyder også familierådgivning.

Læs mere i afsnittet Kom videre

morogfarskalskilles.dk kan dit barn få hjælp til at forstå, hvad der sker.