Barnets behov

Det er vigtigt at tage hensyn til barnets alder, når I aftaler samvær efter skilsmisse og brud i familien.

9 måneder-3 år: Det lille barns behov

Barnet er i fuld gang med at udvikle sin personlighed og har brug for en tryg base.


Evnen til at knytte sig til andre dannes i de første 1½-2 leveår. I første omgang knytter barnet sig til en primær omsorgsperson. Derefter vil barnet lære også at knytte sig til andre.

Børn i denne aldersgruppe kan sagtens trives med flere tilknytningspersoner, men har samtidig et stort behov for at opleve tryghed, forudsigelighed og sammenhæng i hverdagen. Det sker bedst med en fast base hos en af jer forældre.

Helt fra fødslen kan jeres barn mærke og give udtryk for sine behov. Det er vigtigt, at den af jer, der tager sig af barnet, forstår disse signaler. Sker det ikke, kan barnet miste tilliden til voksne og troen på, at det selv har værdi.   

For at give barnet en dyb og holdbar relation til jer begge, er det bedst, hvis barnet ser den anden forælder så tit som muligt – uden at rytme og hverdag forstyrres. Hvis barnet får en dyb relation til jer begge, vil det opleve større tryghed ved både mor og far, og det vil give barnet en følelse af helhed, selvom I bor to forskellige steder.Kilde: Statsforvaltningens brochure 'Samværsguide'