Barnets behov

Det er vigtigt at tage hensyn til barnets alder, når I aftaler samvær efter skilsmisse og brud i familien.

6-10 år: Skolebarnets behov

Jeres barn får større behov for medindflydelse og færre skift i samværet.


Når jeres barn er mellem 6 og 10 år, er det stadig afhængigt af – og har et stort behov for – at være sammen med jer begge. Samtidig får barnet mere fokus på jeres trivsel og vil gerne være loyal over for både mor og far. Det er derfor vigtigt, at I som de voksne tager ansvar for at adskille barnets forsøg på at tage hensyn til jer fra dets eget behov.

Mange større børn i denne aldersgruppe ønsker at have medindflydelse på, hvordan familiens hverdag skal tilrettelægges. Og i takt med at barnet får et selvstændigt liv uden for familien i form af venner og fritidsaktiviteter, får barnet behov for færre skift i samværet.

Det er en god idé at overveje, om det giver mening at samle samværet til fx en udvidet weekend, da det giver barnet mulighed for en tættere kontakt til den af jer, det ikke bor hos. Har I på nuværende tidspunkt aftalt samvær til fx hver anden weekend og i hverdagen i den modsatte uge, kan I overveje at flytte samværet, så der eksempelvis er weekendsamvær fra torsdag til mandag – og droppe hverdagssamværet.   

Er det ikke muligt at samle samværet hen over en forlænget weekend, kan I eksempelvis droppe hverdagssamværet og fortsætte det regulære weekendsamvær. Det er op til jer at vurdere, hvad der er den rette løsning i jeres familie.Kilde: Statsforvaltningens brochure 'Samværsguide'