Barnets behov

Det er vigtigt at tage hensyn til barnets alder, når I aftaler samvær efter skilsmisse og brud i familien.

3-6 år: Børnehavebarnets behov

Klare rammer og faste aftaler hjælper dit barn med at udvikle sig.


På dette alderstrin er barnet blevet bedre til at formulere sig og hjælpe jer forældre med at forstå, hvad det tænker og har brug for. Barnet har dog stadig svært ved at overskue begreber som tid, følelser og andres reaktioner.

Hverdagen i børnehaven kan være krævende med mange aktiviteter og larm, og barnet bruger meget af sin energi på at lære de sociale spilleregler at kende sammen med andre børn. Der er altså ikke noget at sige til, at barnet kan være udmattet efter en lang dag i institutionen.

For barnet er det vigtig, at hverdagen er forudsigelig, så det kan føle sig tryg og bruge kræfterne på at udvikle sig. Som forældre kan I sikre denne forudsigelighed med klare rammer og faste aftaler. Børn i denne aldersgruppe kan fint have samvær hver uge – for eksempel weekendsamvær eller hverdagssamvær.

Da mindre børn i aldersgruppen kan have svært ved at overskue begreber som tid, kan det være hårdt at være skilt fra far eller mor i mange dage. I værste fald skal barnet bruge mange kræfter på at lære den anden forælder at kende igen, hvilket kan påvirke både barnet og samværet.Kilde: Statsforvaltningens brochure 'Samværsguide'