Barnets behov

Det er vigtigt at tage hensyn til barnets alder, når I aftaler samvær efter skilsmisse og brud i familien.

11-15 år: Pubertetsbarnets behov

Barnet kan være splittet mellem hensynet til sine forældre og en naturlig trang til at være selvstændig.


Venner og fritidsaktiviteter fylder meget i jeres barns liv nu. Hvis barnet vælger at bo fast hos en af jer, behøver det ikke betyde, at det favoriserer den ene frem for den anden. Det kan blot være et udtryk for, at barnet har behov for en fast base, hvorfra det kan opbygge og vedligeholde kontakten til venner og fritidsaktiviteter.

For de større børn kan udvidet samvær eller deleordninger ligefrem være stressende – ofte på grund af stigende krav fra skolen. Nogle af børnene vil i visse tilfælde trække sig fra samværet, hvis de føler sig presset til en ordning.

Fleksibilitet i samværet kan for mange delte familier med teenagebørn være den helt rigtige løsning. Overvej derfor at tage barnet med på råd og sammen finde helt nye måder at indrette jer på. Der findes ingen rigtige eller forkerte måder at have samvær på.Kilde: Statsforvaltningens brochure 'Samværsguide'